v_rossii


na_ukraine

v_belorussii

v_moldavii

v_estonii

v_litve

v_latvii

v_armenii

v_azerbajdzhane

v_gruzii

v_kazakhstane

v_uzbekistane

v_kirgizii

v_tadzhikistane

v_turkmenii

if (jQuery.VK)jQuery.VK.addButton("vk_like_692615380",{"pageUrl":"kryloshanin.livejournal.com/375617.html","pageTitle":"Чем, по мнению яндекса, живут бывшие советские республики.","verb":"1","pageDescription":"Оригинал записи - в Живом журнале .","type":"mini","pageImage":"ic.pics.livejournal.com/kryloshanin/4873770/835..."});
Оригинал записи - в Живом журнале.


@темы: интернет, смешно, яндекс